Tuesday, December 24, 2019

Kredyt współmałżonka

Banki mogą udzielić kredyt jednemu ze współmałżonków. Są sytuacje, w których bank nie może żądać spłaty rat kredytu od drugiego ze współmałżonków.

Zgoda współmałżonka na kredyt

W sytuacji, kiedy bank udzielił kredytu tylko jednemu ze współmałżonków może domagać się spłaty zaległych rat kredytu z majątku wspólnego małżonków tylko w sytuacji, kiedy kredyt został zaciągnięty za wiedzą i zgodą drugiego współmałżonka. Jeżeli współmałżonek takiej wiedzy nie posiadał i nie udzielił zgody na zaciągnięcie kredytu, bank może należne mu pieniądze odzyskać jedynie z majątku osobistego kredytobiorcy. Majątkiem osobistym może być na przykład otrzymywane przez niego wynagrodzenie. W przypadku, jeżeli kredyt został zaciągnięty na prowadzoną przez współmałżonka działalność gospodarczą, to zadłużenie jest regulowane poprzez zajęcie przedmiotów stanowiących majątek firmy.

Kredyty zaciągnięte przed ślubem

Kredyt zaciągnięty przed ślubem jest wyłączną sprawą kredytobiorcy. Jakiekolwiek zaległości wobec banku nie mogą więc zostać pokryte z majątku wspólnego. W tym przypadku zaległości ściągane są także tylko i wyłącznie z majątku osobistego dłużnika. Bank może więc zająć wynagrodzenie za pracę.

Inne sytuacje

Na sposób ściągania zaległych należności wobec banku wpływa także przeznaczenie pieniędzy pochodzących z kredytu. Jeżeli kredytobiorca przeznaczył te pieniądze, aby zaspokoić potrzeby swojej rodziny, to mimo braku zgody współmałżonka na jego zaciągniecie, bank ma prawo sięgnąć po majątek wspólny. Jeżeli nie uda się ustalić, na co wydane zostały pieniądze z kredytu, to jedynym sposobem na odzyskanie przez bank długu są środki będące osobistym majątkiem kredytobiorcy.

Czy zgadzać się na samodzielne zaciąganie kredytu przez współmałżonka?

Większość analityków finansowych odradza wyrażenie takiej zgody. Brak zgody utrudni bankowi ściągnięcie należności z majątku wspólnego współmałżonków. Uchroni jednocześnie rodzinę przed poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą zgromadzonego majątku. Decyzja o zgodzie na kredyt zaciągany przez współmałżonka musi zostać bardzo dobrze przemyślana.

Pamiętajmy, że bez względu czy kredyt weźmie jeden ze współmałżonków, czy obydwoje, będąc już w związku małżeńskim, obowiązek spłaty kredytu spoczywa na obydwojgu członków. Zatem interesujmy się, co robi nasz współmałżonek/współmałżonka. Generalnie rzecz biorąc, to w przypadku związku małżeńskiego, bank nie powinien udzielić pożyczki bez pisemnej zgody drugiego ze współmałżonków.

Thursday, October 24, 2019

Co należy wiedzieć o kredytach samochodowych?

Kredyty samochodowe to z pewnością dosyć obszerne zagadnienie, dlatego też każdy, kto zastanawia się nad zaciągnięciem tego rodzaju zobowiązania, powinien być świadomy, z czym się to wiążę oraz na co należy zwrócić uwagę przy takim przedsięwzięciu. Kredyt samochodowy udzielany jest przez banki, a jako zabezpieczenie spłaty należności służy tutaj właśnie pojazd. Jest to kredyt na konkretny cel, jakim najczęściej jest zakup auta. Mnóstwo osób pragnie posiadać własny samochód, dlatego też takie rozwiązania cieszą się sporą popularnością. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że mają one zarówno swoje zalety, jak i wady. Decyzje o charakterze finansowym muszą być natomiast dokładnie przemyślane – należy szczegółowo przeanalizować swoje potrzeby, oczekiwania, a także możliwości finansowe oraz odnieść je do dostępnych na rynku ofert kredytów samochodowych, których znaleźć można naprawdę sporo.

Specyfika kredytu samochodowego

Z pewnością charakterystyczną cechą kredytów samochodowych jest to, że pojazd stanowi tutaj zabezpieczenie kredytu. Jest to bardzo poważna kwestia, ponieważ w przypadku, w którym nie będziemy wywiązywać się z naszych obowiązków wynikających z umowy zawartej z bankiem, instytucja ta będzie uprawniona do tego, aby przejąć maszynę. Należy zatem dokładnie przemyśleć tego rodzaju decyzję oraz upewnić się, że będziemy w stanie spłacać raty w terminie. Kolejną sprawą jest tutaj to, że zazwyczaj celem kredytu samochodowego jest sfinansowanie zakupu pojazdu. Tego rodzaju zobowiązanie może zatem znaleźć zastosowanie w wielu przypadkach, ponieważ istnieje całkiem spore grono osób, które chciałyby się cieszyć własną maszyną, ale z jakichś względów nie mogą pozwolić sobie na jednorazowy, duży wydatek w danym momencie.

Przeglądanie ofert kredytów samochodowych

Kiedy przegląda się dostępne na rynku oferty kredytów samochodowych, trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Warunki, jakie mogą zaproponować nam poszczególne instytucje bankowe, mogą się bowiem między sobą bardzo różnić. Tymczasem detale niejednokrotnie mają tutaj decydujące znaczenie. Musimy zatem dokładnie przeanalizować takie elementy dostępnych propozycji jak chociażby:

  • oprocentowanie kredytu samochodowego
  • koszty dodatkowe związane z kredytem samochodowymi
  • okres kredytowania

Oczywiście, istnieje więcej aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Powyższe punkty stanowią jedynie swego rodzaju podstawowe kryteria, które są istotne przy przeglądaniu ofert kredytów samochodowych.

Oferty kredytów samochodowych a nasza sytuacja finansowa Jednocześnie nie możemy zapominać o konieczności odniesienia warunków znalezionych ofert z naszymi możliwościami spłaty kredytu samochodowego. Tego rodzaju decyzje są bardzo poważne i z tego powodu należy zachować rozsądek przy dokonywaniu wyboru. Powinniśmy mieć pewność, że nasza sytuacja finansowa pozwala nam na zaciągnięcie tego rodzaju zobowiązania.

Thursday, August 1, 2019

Kiedy kredyt konsolidacyjny może się opłacić?

Kredyt konsolidacyjny jest dość elastyczną formą spłaty poprzednich zobowiązań. Oferty banków prezentujących takie produkty finansowe są bardzo zróżnicowane i najczęściej… nie do końca prawdziwe. Chodzi o to, że większość banków stosuje bardzo indywidualne podejście do Klienta. Chodzi oczywiście o wysokość ponoszonych z tego tytułu kosztów, możesz porównać wszystkie oferty na stronie 17bankow.com.

Czy na kredycie można zaoszczędzić?

Kredyt konsolidacyjny to produkt finansowy na którym bank musi zarobić. Owszem, na konsolidacji Klient ogólnie zyskuje, ale najczęściej korzyści te mają postać zredukowanej raty miesięcznej. Zaciągnięcie zobowiązania konsolidującego o mniejszym koszcie niż poprzednie kredyty jest teoretycznie możliwe, aczkolwiek w praktyce wymaga sporych umiejętności negocjacyjnych i znajomości ofert banków. Nie oznacza to jednak, że nie jest to realne. W poniższym artykule przedstawimy co zrobić, by móc skorzystać z takiej opcji.

Prowizja przede wszystkim!

Najistotniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności kredytów konsolidacyjnych, jest oczywiście ich prowizja. Tą trudno jednoznacznie ustalić, gdyż jej wysokość zależna będzie od konkretnej oferty, przedstawionej Klientowi znajdującemu się w określonej sytuacji. Mimo to istnieje możliwość wcześniejszego i przybliżonego skalkulowania ewentualnych kosztów i porównania ich z bieżącymi kosztami obsługi wcześniejszych kredytów. Jak zatem zaoszczędzić? Załóżmy, że zaciągnęliśmy w kilku bankach zobowiązania charakteryzujące się zróżnicowaną wysokością prowizji. Jeśli kwota hipotetycznych zobowiązań byłaby taka sama (np. 3 razy po 4000 złotych) wartość tą można by uśrednić a następnie porównać z ofertą podmiotu konsolidującego je. W praktyce zwykle jest to znacznie bardziej skomplikowane. Poszczególne kredyty nie tylko mogą różnić się wysokością zobowiązań, ale też stopniem zaawansowania spłaty. Problemem jest też fakt, że konsolidować można dosłownie wszystko, wliczając karty kredytowe i debet. Oznacza to, że dokładne wyliczenie ewentualnego bilansu zysków i strat będzie niemożliwe i konieczne stanie się oparcie na sporządzonych przez bank konsolidujący symulacji.

Prowizja a hipoteka

Jak już było to wspomniane wcześniej, konsolidować ze sobą można różne rodzaje zobowiązań. Nic nie stoi na przeszkodzie, by np. skonsolidować ze sobą kredyt hipoteczny i kredyt gotówkowy. Połączenie ze sobą obydwu zobowiązań nie musi wymagać zabezpieczenia hipotecznego. W praktyce jednak lepszym rozwiązaniem będzie zabezpieczenie konsolidacji hipoteką. Dzięki niej Klient staje się bardziej wiarygodny w oczach banku, co pozwoli na zminimalizowanie ewentualnej prowizji. Nie można zapominać również o tym, że wysokość ewentualnego zabezpieczenia będzie musiała uwzględniać sumę obydwu kredytów. Jeśli wprowadzony do konsolidacji kredyt gotówkowy będzie zbyt wysoki, konieczne będzie wprowadzenie dodatkowej nieruchomości do zabezpieczenia hipotecznego. Oczywiście czynniki te będą dokładnie analizowane przez bank, co wpłynie na kształt ewentualnej oferty. Co ciekawe, to właśnie wprowadzenie hipoteki jest najkorzystniejszym z punktu widzenia Klienta rozwiązaniem i pozwala na uzyskanie konkretnych korzyści finansowych.

Podsumowując, kredyty konsolidacyjne nie mają stałego i przewidywalnego charakteru. Niemniej, zaciągając je Klient ma możliwość choć częściowej negocjacji jego kosztów. Dzięki temu, część ofert kredytów konsolidacyjnych faktycznie jest opłacalna. Może się nawet okazać, że w przypadku niektórych ofert bank całkowicie zrezygnuje z ewentualnej prowizji, aczkolwiek jest to zjawisko dosyć rzadko spotykane.

Thursday, June 6, 2019

Lokaty zakładane na okres od 6 do 11 miesięcy.

Nest Lokata Lojalna w Nest Banku.

Jedną z ciekawszych ofert lokat w Nest Banku jest Nest Lokata Lojalna z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,55% w skali roku. Można na nią wpłacić od 1 000 złotych do maksymalnie 2 mln złotych. Szeroki zakres kwot pozwala na skorzystanie z oferty bardzo dużej liczbie klientów. Jest to depozyt półroczny. Jednym z warunków jakie są wymagane do skorzystania z oferty jest założenie w banku rachunku osobistego, który jest bezpłatny. Można podwyższyć oprocentowanie lokaty jeżeli spełnimy kilka warunków jakie stawia bank. Z oferty może skorzystać tylko nowy klient banku, wpłacając na depozyt dowolne środki pieniężne. Jest to lokata odnawialna z kapitalizacja odsetek na koniec okresu jej trwania. Ilość lokat jakie może założyć jeden klient nie została określona. Zrywając depozyt przed czasem musimy liczyć się z tym, ze utracimy wszystkie zgromadzone na nim odsetki. Lokatę możemy założyć w oddziale banku, lub przez Internet. Wybór sposobu jej założenia zależy od klienta.

Lokaty półroczne w Plus Banku.

Lokata zakładana przez plusbank24 to lokata półroczna z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,60% w skali roku. Można ją założyć od minimalnej kwoty 1 000 złotych. Jednym w wymogów bez jakich nie założymy tej lokaty jest posiadanie w Plus Banku konta osobistego. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi jak i obecni klienci banku wpłacając na nią dowolne środki. Odsetki kapitalizowane są na koniec, a zerwanie lokaty przed czasem powoduje ich całkowitą utratę. Depozyt można założyć przez internet oraz mobilnie. Lokata dynamicznie rosnąca również jest lokatą sześciomiesięczną jaka znajdziemy w ofercie Plus Banku. Oprocentowanie nominalne na tej lokacie wynosi 2,60% w skali roku. Można ją założyć dysponując minimalną kwotą 3 000 złotych. Oprocentowanie depozytu jest progresywne co oznacza, że rośnie z miesiąca na miesiąc. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 2,1%, zaś w miesiącu szóstym już 3,5%. Jedną z największych zalet tej oferty jest możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek po każdym pełnym okresie odsetkowym. Lokata dynamicznie rosnąca została przygotowana z myślą o wszystkich klientach banku. Ma ona charakter odnawialny z kapitalizacją odsetek na koniec okresu. Można ją założyć na kilka sposobów: prze internet, mobilnie, w oddziale banku lub przez telefon. Jest to lepsza z propozycji jakie oferuje Plus Bank. Odsetki po każdym okresie odsetkowym przelewane są na rachunek osobisty klienta. Każda z tych dwóch ofert Plus Banku jest godną uwagi propozycją.

Thursday, April 4, 2019

Słów kilka o Banku PKO BP.

Jeden z bardziej znanych banków w Polsce.

Bez wątpienia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski znana bardziej jako Bank PKO BP jest jednym z większych i bardziej znanych banków jakie mamy w Polsce. Bank został założony w 1948 roku jako spółka akcyjna. Miał swoje notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to największy bank uniwersalny jaki mamy w Polsce. Od kilku lat prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło. W roku 2014 bank znalazł się na 623 miejscu pod względem największych przedsiębiorstw na świecie Global 2000. W roku 1987 bank stał się bankiem samodzielnym i zmieniono jego nazwę na Powszechną Kasę Oszczędności Banku Państwowego. Jako Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski istnieje od roku 2000, kiedy przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Działalność Banku.

Jako bank uniwersalny ma swoją ofertę skierowaną zarówno do osób fizycznych, jak i do małych i średnich przedsiębiorstw. W ofercie znajdą coś dla siebie także korporacje. W roku 2015 do banku należało 1238 oddziałów detalicznych. Ponad to bank posiadał jedenaście regionalnych oddziałów detalicznych oraz 32 centra korporacyjne. Do banku należy siedem regionalnych oddziałów korporacyjnych, osiem biur bankowości prywatnej i aż 3196 bankomatów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Działalność banku jest bardzo szeroko rozbudowana. Należy do niego ponad osiemset agencji. W banku pracę znalazło około dwadzieścia sześć tysięcy pracowników. Jest to bank jaki kontroluje Skarb Państwa, posiadając prawie 30% udziałów. Akcje należą również do indywidualnych inwestorów i do instytucji.

Grupa kapitałowa Banku PKO największą grupą w Polsce.

Bank PKO można uznać za lidera grupy kapitałowej. Należą do niej spółki stowarzyszone z bankiem, spółki współzależne oraz spółki zależne. Ich działanie opiera się na obszarze rynku finansowego, ale w ofercie można również znaleźć inne produkty. Spółki należące do grupy Banku PKO BP działają również na rynku nieruchomości. Jest kilka spółek, które są zależne bezpośrednio od Banku PKO. Można do nich zaliczyć między innymi PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, PKO Leasing SA, PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO BP Finat Sp. z o.o., PKO Finance AB, Kredobank SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową działalnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Qualia Development Sp. z o.o., Merkury – fiz an, NEPTUN – fiz an, czy też i PKO Bank Hipoteczny SA. Każda ze spółek zajmuje się zarządzaniem inną działalnością.