Wednesday, December 5, 2018

Jak mądrze oszczędzać?

Oszczędzanie to umiejętność, która ostatecznie przekłada się na uzyskanie niezależności ekonomicznej. Nad czym jednak polega mądre, świadome oszczędzanie i w jaki sposób zwiększyć efektywność zakładania depozytów oszczędnościowych w bankach detalicznych? W artykule zobaczysz, w jaki sposób zarządzać kapitałem, nawet ograniczonym, aby nie tylko ochronić pieniądze przed inflacją, ale faktycznie zarobić.

Jedna z najważniejszych zasad to unikanie tylko oszczędzania. Lokata bankowa faktycznie ochrania kapitał przed inflacją i daje niewielką stopę zwrotu, ale przy marzeniach o niezależności ekonomicznej to za mało. Dobry wybór lokaty bankowej zapewnia już większy zysk. Co zatem możesz zrobić, aby zwiększyć efektywność depozytów oszczędnościowych? Lokaty promocyjne lub generowanie możliwie maksymalnego kapitału, aby przejść do segmentu klientów premium w bankach detalicznych to dwa główne scenariusze. Połączenie obu jest o oczywiście możliwe, bez większych problemów. Mądre oszczędzanie wymaga analizy praktycznie wszystkich ofert banków detalicznych, najlepiej przez bezpłatne porównywarki multimedialne i przez lekturę regulaminów. Niektóre banki detaliczne posiadają mniejsze limity, w których wychodzą do klienta z negocjacjami odnośnie oprocentowania, a inne wyższe. A to już często spora różnica, biorąc pod uwagę środki na poziomie, np. 100, 200 000 złotych. Warto również, aby inwestor indywidualny rozpatrzył strukturyzację lokat, niekoniecznie samodzielną. Wiele banków pozwala połączyć lokaty i instrumenty rynku kapitałowego, czy fundusze inwestycyjne, często o innowacyjnym charakterze. Niestety takie umowy zawiera się na długie lata i nikt nie gwarantuje otrzymania zysku z podobnej inwestycji. Im szybciej zaczniesz przygodę z oszczędzaniem, tym lepiej dla budowania doświadczenia i sprawdzania różnorodnych ofert.

Mądre oszczędzanie polega przede wszystkim na stopniowym podejmowaniu ryzyka, na testowaniu różnych rozwiązań w bankach detalicznych, na łączeniu lokat bankowych z instrumentami rynku kapitałowego. Dzięki temu inwestor indywidualny jest w stanie niewielkim kosztem czasu uzyskać możliwie największe zwroty z nadwyżek kapitałowym. Czy posiadasz własne techniki świadomego, mądrego oszczędzania?