Thursday, June 6, 2019

Lokaty zakładane na okres od 6 do 11 miesięcy.

Nest Lokata Lojalna w Nest Banku.

Jedną z ciekawszych ofert lokat w Nest Banku jest Nest Lokata Lojalna z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,55% w skali roku. Można na nią wpłacić od 1 000 złotych do maksymalnie 2 mln złotych. Szeroki zakres kwot pozwala na skorzystanie z oferty bardzo dużej liczbie klientów. Jest to depozyt półroczny. Jednym z warunków jakie są wymagane do skorzystania z oferty jest założenie w banku rachunku osobistego, który jest bezpłatny. Można podwyższyć oprocentowanie lokaty jeżeli spełnimy kilka warunków jakie stawia bank. Z oferty może skorzystać tylko nowy klient banku, wpłacając na depozyt dowolne środki pieniężne. Jest to lokata odnawialna z kapitalizacja odsetek na koniec okresu jej trwania. Ilość lokat jakie może założyć jeden klient nie została określona. Zrywając depozyt przed czasem musimy liczyć się z tym, ze utracimy wszystkie zgromadzone na nim odsetki. Lokatę możemy założyć w oddziale banku, lub przez Internet. Wybór sposobu jej założenia zależy od klienta.

Lokaty półroczne w Plus Banku.

Lokata zakładana przez plusbank24 to lokata półroczna z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,60% w skali roku. Można ją założyć od minimalnej kwoty 1 000 złotych. Jednym w wymogów bez jakich nie założymy tej lokaty jest posiadanie w Plus Banku konta osobistego. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi jak i obecni klienci banku wpłacając na nią dowolne środki. Odsetki kapitalizowane są na koniec, a zerwanie lokaty przed czasem powoduje ich całkowitą utratę. Depozyt można założyć przez internet oraz mobilnie. Lokata dynamicznie rosnąca również jest lokatą sześciomiesięczną jaka znajdziemy w ofercie Plus Banku. Oprocentowanie nominalne na tej lokacie wynosi 2,60% w skali roku. Można ją założyć dysponując minimalną kwotą 3 000 złotych. Oprocentowanie depozytu jest progresywne co oznacza, że rośnie z miesiąca na miesiąc. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 2,1%, zaś w miesiącu szóstym już 3,5%. Jedną z największych zalet tej oferty jest możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek po każdym pełnym okresie odsetkowym. Lokata dynamicznie rosnąca została przygotowana z myślą o wszystkich klientach banku. Ma ona charakter odnawialny z kapitalizacją odsetek na koniec okresu. Można ją założyć na kilka sposobów: prze internet, mobilnie, w oddziale banku lub przez telefon. Jest to lepsza z propozycji jakie oferuje Plus Bank. Odsetki po każdym okresie odsetkowym przelewane są na rachunek osobisty klienta. Każda z tych dwóch ofert Plus Banku jest godną uwagi propozycją.

Thursday, April 4, 2019

Słów kilka o Banku PKO BP.

Jeden z bardziej znanych banków w Polsce.

Bez wątpienia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski znana bardziej jako Bank PKO BP jest jednym z większych i bardziej znanych banków jakie mamy w Polsce. Bank został założony w 1948 roku jako spółka akcyjna. Miał swoje notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to największy bank uniwersalny jaki mamy w Polsce. Od kilku lat prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło. W roku 2014 bank znalazł się na 623 miejscu pod względem największych przedsiębiorstw na świecie Global 2000. W roku 1987 bank stał się bankiem samodzielnym i zmieniono jego nazwę na Powszechną Kasę Oszczędności Banku Państwowego. Jako Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski istnieje od roku 2000, kiedy przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Działalność Banku.

Jako bank uniwersalny ma swoją ofertę skierowaną zarówno do osób fizycznych, jak i do małych i średnich przedsiębiorstw. W ofercie znajdą coś dla siebie także korporacje. W roku 2015 do banku należało 1238 oddziałów detalicznych. Ponad to bank posiadał jedenaście regionalnych oddziałów detalicznych oraz 32 centra korporacyjne. Do banku należy siedem regionalnych oddziałów korporacyjnych, osiem biur bankowości prywatnej i aż 3196 bankomatów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Działalność banku jest bardzo szeroko rozbudowana. Należy do niego ponad osiemset agencji. W banku pracę znalazło około dwadzieścia sześć tysięcy pracowników. Jest to bank jaki kontroluje Skarb Państwa, posiadając prawie 30% udziałów. Akcje należą również do indywidualnych inwestorów i do instytucji.

Grupa kapitałowa Banku PKO największą grupą w Polsce.

Bank PKO można uznać za lidera grupy kapitałowej. Należą do niej spółki stowarzyszone z bankiem, spółki współzależne oraz spółki zależne. Ich działanie opiera się na obszarze rynku finansowego, ale w ofercie można również znaleźć inne produkty. Spółki należące do grupy Banku PKO BP działają również na rynku nieruchomości. Jest kilka spółek, które są zależne bezpośrednio od Banku PKO. Można do nich zaliczyć między innymi PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, PKO Leasing SA, PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO BP Finat Sp. z o.o., PKO Finance AB, Kredobank SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową działalnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Qualia Development Sp. z o.o., Merkury – fiz an, NEPTUN – fiz an, czy też i PKO Bank Hipoteczny SA. Każda ze spółek zajmuje się zarządzaniem inną działalnością.

Tuesday, February 19, 2019

Kredyt hipoteczny w Banku Credit Agricole.

Credit Agricole i jego kredyt hipoteczny.

Raty kredytu hipotecznego w Credit Agricole dla zobowiązania na okres 25 lat na kwotę 100 000 złotych będą po 513 złotych. RRSO przy takiej kwocie zobowiązania będzie w wysokości 4,02% w skali roku. Marża będzie równa 2%, a prowizja dla banku za udzielenie kredytu będzie stanowiła 2% kwoty pożyczki. W przypadku naszej kwoty będzie to suma 2 000 złotych. Do spłaty będzie miał kredytobiorca kwotę łączną w wysokości 154 154 złotych. Oprocentowanie nominalne tutaj równe jest 3,72% w skali roku i jest ono sumą stawki WIBOR 3M równej 1.72% i marża 2.00%. Ubezpieczenie pomostowe będzie tutaj wynosiło 67,44 złotych. Jest ono naliczane do chwili ustanowienia hipoteki i wówczas Bank Credit Agricole podwyższa marżę o 1,2 pp. Ubezpieczenie na życie wynosi 0,0299% zadłużenia w pierwszym miesiącu i obejmuje cały okres kredytowania.

Bank Credit Agricole daje możliwość kredytobiorcom na wybranie dwóch opcji kredytu hipotecznego. Z jednej strony jest oferta prowizja 0%, a z drugiej niższa marża. Wybór wariantu już zależy od kredytobiorcy. Cele na jakie można zaciągnąć tutaj zobowiązanie są również bardzo szeroko rozbudowane Kredyt hipoteczny w tym banku można przeznaczyć na budowę domu, na jego rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę. Możemy również kupić za pieniądze dom lub mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego jak i z wtórnego. Kredyt hipoteczny może również refinansować inne zobowiązania zaciągnięte w innych bankach. Minimalna kwota kredytu hipotecznego równa jest 40000 złotych, natomiast maksymalna jaką jest nam w stanie pożyczyć bank wynosi 3 500 000 złotych. Maksymalna kwota kredytu może stanowić 90% wartości nieruchomości. Maksymalny okres kredytowania w tym banku to 35 lat, czyli mówiąc inaczej kredyt hipoteczny możemy rozłożyć na maksymalnie 420 miesięcy. Jeżeli kredyt ma finansować zakup działki maksymalny okres kredytowania zostanie zmniejszony do 25 lat. W dniu spłaty zobowiązania kredytobiorca nie może mieć więcej niż 70 lat. Składkę ubezpieczenia niskiego wkładu pokrywa bank. W przypadku ubezpieczenia pomostowego do ustanowienia hipoteki bank podwyższa marżę o 1,2 pp. Bank nie przeprowadza wyceny nieruchomości na jaką brany jest kredyt.

Wednesday, December 5, 2018

Jak mądrze oszczędzać?

Oszczędzanie to umiejętność, która ostatecznie przekłada się na uzyskanie niezależności ekonomicznej. Nad czym jednak polega mądre, świadome oszczędzanie i w jaki sposób zwiększyć efektywność zakładania depozytów oszczędnościowych w bankach detalicznych? W artykule zobaczysz, w jaki sposób zarządzać kapitałem, nawet ograniczonym, aby nie tylko ochronić pieniądze przed inflacją, ale faktycznie zarobić.

Jedna z najważniejszych zasad to unikanie tylko oszczędzania. Lokata bankowa faktycznie ochrania kapitał przed inflacją i daje niewielką stopę zwrotu, ale przy marzeniach o niezależności ekonomicznej to za mało. Dobry wybór lokaty bankowej zapewnia już większy zysk. Co zatem możesz zrobić, aby zwiększyć efektywność depozytów oszczędnościowych? Lokaty promocyjne lub generowanie możliwie maksymalnego kapitału, aby przejść do segmentu klientów premium w bankach detalicznych to dwa główne scenariusze. Połączenie obu jest o oczywiście możliwe, bez większych problemów. Mądre oszczędzanie wymaga analizy praktycznie wszystkich ofert banków detalicznych, najlepiej przez bezpłatne porównywarki multimedialne i przez lekturę regulaminów. Niektóre banki detaliczne posiadają mniejsze limity, w których wychodzą do klienta z negocjacjami odnośnie oprocentowania, a inne wyższe. A to już często spora różnica, biorąc pod uwagę środki na poziomie, np. 100, 200 000 złotych. Warto również, aby inwestor indywidualny rozpatrzył strukturyzację lokat, niekoniecznie samodzielną. Wiele banków pozwala połączyć lokaty i instrumenty rynku kapitałowego, czy fundusze inwestycyjne, często o innowacyjnym charakterze. Niestety takie umowy zawiera się na długie lata i nikt nie gwarantuje otrzymania zysku z podobnej inwestycji. Im szybciej zaczniesz przygodę z oszczędzaniem, tym lepiej dla budowania doświadczenia i sprawdzania różnorodnych ofert.

Mądre oszczędzanie polega przede wszystkim na stopniowym podejmowaniu ryzyka, na testowaniu różnych rozwiązań w bankach detalicznych, na łączeniu lokat bankowych z instrumentami rynku kapitałowego. Dzięki temu inwestor indywidualny jest w stanie niewielkim kosztem czasu uzyskać możliwie największe zwroty z nadwyżek kapitałowym. Czy posiadasz własne techniki świadomego, mądrego oszczędzania?

Thursday, October 4, 2018

Czym jest w ogóle kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to mało skomplikowana inwestycja finansowe, nie oznacza to jednak, że można ją bagatelizować. Każda informacja jest przydatna, osoba zainteresowana powinna zdawać sobie sprawę i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji najpierw dysponować konkretnymi argumentami, czyli wiedzą. Kredyt gotówkowy każdy jest inny i o tym właśnie trzeba pamiętać, najpierw podstawą jest zapoznanie się z propozycjami, ich jak wiadomo, jest kilka. Każdy kredyt gotówkowy ma swoje diametralne różnice i właśnie na tym warto jest się skupić.

Kredyt gotówkowy to umowa zawarta między klientem a wybranym bankiem. Powinna być świadomość decyzji, bo przecież warunki umowy z góry są określone. Każda pochopnie podjęta decyzja niestety wiąże się z konsekwencjami, niekiedy bardzo obciążającymi, zatem warto jest uważać. Trzeba do tematu podejść przede wszystkim rozsądnie, zajrzeć do źródeł wiadomości, które przecież są teraz na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Komunikacja jest bezproblemowa, zatem jak najbardziej warto jest z tego korzystać. Najpierw wiedza, a dopiero poważne podejście do inwestycji, oto pomocne wskazówki:

Zainteresowaniem cieszy się kredyt gotówkowy na dowolny cel i nie powinno być z tego względu dużego zaskoczenia, jest to przecież oferta ciesząca się komfortowymi warunkami. Każdy może z niej skorzystać, nie ma jakich specjalnych wytycznych. Oczywiście najpierw trzeba przedstawić swoją wiarygodność, obowiązkiem jest weksel in blanco, poręczenie osób trzecich, a jako dodatek zaświadczenie o ubezpieczeniu. Każdy dodatkowy argument oferuje większe szanse na pozytywną opinię instytucji bankowej. Starsze pokolenie również bez problemu mogą korzystać z powyższego rozwiązania, bo przecież kredyt gotówkowy na dowolny cel jest dla każdego. Seniorzy zobowiązani są na dostarczenie ostatniego wycinka emerytury jak również zaświadczenia z ZUS, gdyż to z tych dokumentów jest szansa obliczyć dokładnie kapitał. Kredyt gotówkowy na dowolny cel jak sama nazwa wskazuje może być przeznaczony na wszystko, tutaj absolutnie nie ma żadnych wytycznych. Wszystko zależy od osoby zainteresowanej oraz jej podejścia, może to być inwestycja w rozrywkę jak również codzienne potrzeby, chociażby remont mieszkania. Kredyt na rachunek bieżący to skorzystanie z istniejącego już konta, a więc przede wszystkim oszczędza się sporo cennego czasu. Instytucja bankowa pierw sprawdza historię podanego rachunku, jeśli tylko wszystko się zgadza, a dane konto nie ma ukrytych zadłużeń można śmiało czekać na pieniądze. Karta kredytowa także jest wygodną opcją, tutaj kapitał jest zamrożony. Można śmiało z niego skorzystać, ale jest z góry określony limit. Granica to jest świetnym zabezpieczeniem dla osób, które nie zawsze potrafią rozsądnie gospodarować finansami. Jest określony limit dzięki czemu dana osoba nie może wydać za dużo jednego dnia. Karta kredytowa jest także tania w utrzymaniu, zatem każdy może sobie na nią pozwolić, zarówno karty jak i kredyty porównasz na 17bankow.com.