Tuesday, May 19, 2020

Kredyt hipoteczny – na czym polega i co należy o nim wiedzieć?

Kredyt hipoteczny jest rodzajem zobowiązania zaciąganego w określonym celu – na zakup bądź remont mieszkania albo domu. Charakterystyczną cechą takiego kredytu jest hipoteka. Stanowi ona zabezpieczenie dla banku w przypadku problemów ze spłatą zobowiązania ze strony kredytobiorcy. Wtedy instytucja ma prawo przejąć obciążoną nieruchomość, a następnie ją sprzedać, by móc odzyskać pożyczone pieniądze.

Krok 1: Wkład własny

Jednym z głównych warunków, jaki musimy spełnić, by móc w ogóle brać pod uwagę możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego, jest posiadanie wkładu własnego. Na wymarzoną nieruchomość z założenia składa się w większej części oczywiście bank w postaci kredytu, ale również i my jako kredytobiorcy. Minimalna wysokość naszych oszczędności wynosi zazwyczaj 10 procent wartości nieruchomości – resztę zapewnia nam bank, udzielając kredytu i wypłacając pozostałe 90 procent wartości nieruchomości w postaci ustalonych wcześniej transz. Wysokość naszego wkładu własnego może być oczywiście wyższa (nawet lepiej jeśli jest wyższa). Im więcej pieniędzy uzbieramy sami, tym na lepsze warunki ewentualnego kredytu hipotecznego możemy liczyć.

Krok 2: Zdolność kredytowa i weryfikacja klienta w BIK-u

Obok wkładu własnego ewentualnego klienta, kolejnym czynnikiem wpływającym na zgodę banku na udzielenie kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa kredytobiorcy oraz jego pozytywna weryfikacja w Biurze Informacji Kredytowej. Na naszą zdolność kredytową składa się kilka faktorów, takich jak: wysokość naszych miesięcznych dochodów oraz forma i warunki zatrudnienia, inne zaciągnięte już przez nas zobowiązania, nasza sytuacja rodzinna i wynikające z niej miesięczne obciążenia finansowe oraz fakt, czy kredyt zaciągamy jako para, czy samodzielnie. Każdy z wyżej wspomnianych czynników wpływa na naszą zdolność nieco inaczej, gdyż sytuacja każdego kredytobiorcy również jest nieco inna. Obok naszych finansowych możliwości ważna jest także analiza naszej historii kredytowej w BIK-u. Bank sprawdza, czy w przeszłości nie mieliśmy problemów ze spłatą zaciąganych zobowiązań. Jeśli ta weryfikacja przebiegnie pomyślnie, z pewnością zadziała to na naszą korzyść. Jeśli nasza historia kredytowa jest pusta, ponieważ nigdy nie zaciągaliśmy żadnych pożyczek albo nie kupowaliśmy niczego na raty, to może również zaważyć na naszą sytuację – niestety nie do końca korzystnie. Jeśli okaże się, że w przeszłości nie spłacaliśmy terminowo zaciąganych pożyczek, bank może uznać, że jesteśmy niewiarygodni, skutkiem czego może być odrzucenie naszego wniosku o kredyt hipoteczny.

Krok 3: Pomoc specjalisty i złożenie wniosku wraz wymaganymi dokumentami

Wszystkie wyżej wspomniane czynniki sprowadzają się do jednego – złożenia wniosku o kredyt hipoteczny, który nie zostanie odrzucony. Wszystkie te warunki mogą nieco przytłoczyć ewentualnego pożyczkobiorcę, dlatego coraz częściej pod uwagę bierze się skorzystanie z pomocy doradcy finansowego. Specjalista nie tylko pomoże wybrać konkretną ofertę, która będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom, lecz także przebrnie razem z nami przez wszystkie formalności i wyjaśni jak skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku kredytowego jako załączniki. Te dokumenty to między innymi: zaświadczenia o wysokości naszych miesięcznych poborów, wyciągi z ksiąg wieczystych nieruchomości, czy inne dokumenty wynikające z konkretnej sytuacji pożyczkobiorcy. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego z pewnością wiąże się ze sporym ryzkiem, jednak niejednokrotnie warto je ponieść. Stawką są przecież nasze wymarzone „cztery kąty”.

Tuesday, March 17, 2020

Czy anulowanie pożyczki samochodowej jest możliwe?

Nie ma czegoś takiego jak anulowanie kredytu samochodowego. Nie możesz po prostu przywieźć pojazdu do dealera, przekazać klucze i oświadczyć, że nie będziesz już płacić. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości wyjścia z pożyczki samochodowej, która nie sprawdziła się w Twoim przypadku.

Dlaczego chcesz anulować pożyczkę na samochód?

Ustalenie najlepszego sposobu wyjścia z niechcianej pożyczki samochodowej zależy w dużej mierze od tego, dlaczego chcesz to zrobić w tej sytuacji. Spójrzmy na niektóre scenariusze i co możesz zrobić, aby skutecznie „anulować” pożyczkę na samochód.

Nie możesz sobie pozwolić na miesięczną płatność?

Jeśli kochasz swój pojazd, ale to właśnie miesięczna płatność sprawia, że myślisz o anulowaniu, możesz rozważyć refinansowanie. W zależności od tego, jak długo masz pożyczkę i od tego, czy poprawiła się twoja zdolność kredytowa, możesz kwalifikować się do niższej miesięcznej płatności poprzez refinansowanie. W ramach refinansowania możesz obniżyć płatność dzięki nowej umowie, uzyskując niższe oprocentowanie lub przedłużając okres kredytowania.

Finansowanie nie jest dla Ciebie odpowiednie?

Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę na samochód i zdecydowałeś, że taka forma finansowania nie jest dla ciebie, możesz znaleźć się w trudnej sytuacji. W zależności od tego, kiedy zaciągnąłeś pożyczkę, możesz mieć opcję lub dwie. Jeśli właśnie dostałeś pojazd i masz wyrzuty sumienia, być może będziesz mógł go zwrócić bez zadawania pytań, jeśli jest to wyraźnie określone w umowie. Dealerzy i pożyczkodawcy nie są jednak zobowiązani do tego i zazwyczaj tego nie robią. Rzadko można znaleźć pożyczkę, która oferuje tę opcję. Drugą opcją, jeśli pożyczkodawca na to pozwala, jest skłonienie kogoś do zaciągnięcia pożyczki. Założenie pożyczki oznacza, że ​​znajdziesz kogoś, kto zabierze samochód i przejmie twoją pożyczkę. Jeśli pożyczkodawca na to pozwala, nowy kredytobiorca musi się zakwalifikować na warunkach, które już obowiązują.

Finansowanie jest w porządku, samochód nie?

Jeśli chcesz się pozbyć pojazdu, zazwyczaj masz kilka opcji, aby wydostać się z jednego i przejść do czegoś innego. Jeśli masz z tym problemy od pierwszego dnia, możesz sprawdzić prawa, aby sprawdzić, czy masz jakieś rozwiązanie. Zazwyczaj pojazd musi mieć wadę, która jest objęta gwarancją i pojawia się w określonym czasie po zakupie i utrzymuje się pomimo kilku napraw.

Po prostu chcesz innego pojazdu?

Jeśli szukasz innego samochodu, zwykle możesz wymienić swój obecny pojazd na inny lub sam go sprzedać. Kluczem w obu tych sytuacjach jest spłata istniejącej pożyczki. Działa to najlepiej, jeśli w twoim samochodzie jest kapitał. Posiadanie kapitału oznacza, że ​​pojazd jest wart więcej niż jesteś winien pożyczce. Jeśli zdecydujesz się na wymianę samochodu, dealer spłaci saldo pożyczki i poda różnicę lub zastosuje ją do zaliczki na następny pojazd. Jeśli sprzedajesz samochód prywatnie, jesteś odpowiedzialny za spłatę pożyczkodawcy i załatwienie formalności.

Z tej listy widać, że masz kilka opcji na wyjście z pożyczki samochodowej, która nie jest odpowiednia dla ciebie, o ile zrobisz to we właściwy sposób. Bez względu na powód, dla którego chcesz zrezygnować z kredytu samochodowego, ważne jest, abyś cały czas komunikował się z pożyczkodawcą.

Jedną z sytuacji, w której nie chcesz się znaleźć, jest sytuacja, w której pożyczkodawca nie wie, że chcesz coś zmienić. Może to spowodować niewykonanie pożyczki, jeśli przestaniesz dokonywać płatności, a ostatecznie odzyskać. Odzyskanie wpływa negatywnie na twoją zdolność kredytową i pozostaje w twoich raportach kredytowych przez siedem lat.

Tuesday, December 24, 2019

Kredyt współmałżonka

Banki mogą udzielić kredyt jednemu ze współmałżonków. Są sytuacje, w których bank nie może żądać spłaty rat kredytu od drugiego ze współmałżonków.

Zgoda współmałżonka na kredyt

W sytuacji, kiedy bank udzielił kredytu tylko jednemu ze współmałżonków może domagać się spłaty zaległych rat kredytu z majątku wspólnego małżonków tylko w sytuacji, kiedy kredyt został zaciągnięty za wiedzą i zgodą drugiego współmałżonka. Jeżeli współmałżonek takiej wiedzy nie posiadał i nie udzielił zgody na zaciągnięcie kredytu, bank może należne mu pieniądze odzyskać jedynie z majątku osobistego kredytobiorcy. Majątkiem osobistym może być na przykład otrzymywane przez niego wynagrodzenie. W przypadku, jeżeli kredyt został zaciągnięty na prowadzoną przez współmałżonka działalność gospodarczą, to zadłużenie jest regulowane poprzez zajęcie przedmiotów stanowiących majątek firmy.

Kredyty zaciągnięte przed ślubem

Kredyt zaciągnięty przed ślubem jest wyłączną sprawą kredytobiorcy. Jakiekolwiek zaległości wobec banku nie mogą więc zostać pokryte z majątku wspólnego. W tym przypadku zaległości ściągane są także tylko i wyłącznie z majątku osobistego dłużnika. Bank może więc zająć wynagrodzenie za pracę.

Inne sytuacje

Na sposób ściągania zaległych należności wobec banku wpływa także przeznaczenie pieniędzy pochodzących z kredytu. Jeżeli kredytobiorca przeznaczył te pieniądze, aby zaspokoić potrzeby swojej rodziny, to mimo braku zgody współmałżonka na jego zaciągniecie, bank ma prawo sięgnąć po majątek wspólny. Jeżeli nie uda się ustalić, na co wydane zostały pieniądze z kredytu, to jedynym sposobem na odzyskanie przez bank długu są środki będące osobistym majątkiem kredytobiorcy.

Czy zgadzać się na samodzielne zaciąganie kredytu przez współmałżonka?

Większość analityków finansowych odradza wyrażenie takiej zgody. Brak zgody utrudni bankowi ściągnięcie należności z majątku wspólnego współmałżonków. Uchroni jednocześnie rodzinę przed poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą zgromadzonego majątku. Decyzja o zgodzie na kredyt zaciągany przez współmałżonka musi zostać bardzo dobrze przemyślana.

Pamiętajmy, że bez względu czy kredyt weźmie jeden ze współmałżonków, czy obydwoje, będąc już w związku małżeńskim, obowiązek spłaty kredytu spoczywa na obydwojgu członków. Zatem interesujmy się, co robi nasz współmałżonek/współmałżonka. Generalnie rzecz biorąc, to w przypadku związku małżeńskiego, bank nie powinien udzielić pożyczki bez pisemnej zgody drugiego ze współmałżonków.

Thursday, October 24, 2019

Co należy wiedzieć o kredytach samochodowych?

Kredyty samochodowe to z pewnością dosyć obszerne zagadnienie, dlatego też każdy, kto zastanawia się nad zaciągnięciem tego rodzaju zobowiązania, powinien być świadomy, z czym się to wiążę oraz na co należy zwrócić uwagę przy takim przedsięwzięciu. Kredyt samochodowy udzielany jest przez banki, a jako zabezpieczenie spłaty należności służy tutaj właśnie pojazd. Jest to kredyt na konkretny cel, jakim najczęściej jest zakup auta. Mnóstwo osób pragnie posiadać własny samochód, dlatego też takie rozwiązania cieszą się sporą popularnością. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że mają one zarówno swoje zalety, jak i wady. Decyzje o charakterze finansowym muszą być natomiast dokładnie przemyślane – należy szczegółowo przeanalizować swoje potrzeby, oczekiwania, a także możliwości finansowe oraz odnieść je do dostępnych na rynku ofert kredytów samochodowych, których znaleźć można naprawdę sporo.

Specyfika kredytu samochodowego

Z pewnością charakterystyczną cechą kredytów samochodowych jest to, że pojazd stanowi tutaj zabezpieczenie kredytu. Jest to bardzo poważna kwestia, ponieważ w przypadku, w którym nie będziemy wywiązywać się z naszych obowiązków wynikających z umowy zawartej z bankiem, instytucja ta będzie uprawniona do tego, aby przejąć maszynę. Należy zatem dokładnie przemyśleć tego rodzaju decyzję oraz upewnić się, że będziemy w stanie spłacać raty w terminie. Kolejną sprawą jest tutaj to, że zazwyczaj celem kredytu samochodowego jest sfinansowanie zakupu pojazdu. Tego rodzaju zobowiązanie może zatem znaleźć zastosowanie w wielu przypadkach, ponieważ istnieje całkiem spore grono osób, które chciałyby się cieszyć własną maszyną, ale z jakichś względów nie mogą pozwolić sobie na jednorazowy, duży wydatek w danym momencie.

Przeglądanie ofert kredytów samochodowych

Kiedy przegląda się dostępne na rynku oferty kredytów samochodowych, trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Warunki, jakie mogą zaproponować nam poszczególne instytucje bankowe, mogą się bowiem między sobą bardzo różnić. Tymczasem detale niejednokrotnie mają tutaj decydujące znaczenie. Musimy zatem dokładnie przeanalizować takie elementy dostępnych propozycji jak chociażby:

  • oprocentowanie kredytu samochodowego
  • koszty dodatkowe związane z kredytem samochodowymi
  • okres kredytowania

Oczywiście, istnieje więcej aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Powyższe punkty stanowią jedynie swego rodzaju podstawowe kryteria, które są istotne przy przeglądaniu ofert kredytów samochodowych.

Oferty kredytów samochodowych a nasza sytuacja finansowa Jednocześnie nie możemy zapominać o konieczności odniesienia warunków znalezionych ofert z naszymi możliwościami spłaty kredytu samochodowego. Tego rodzaju decyzje są bardzo poważne i z tego powodu należy zachować rozsądek przy dokonywaniu wyboru. Powinniśmy mieć pewność, że nasza sytuacja finansowa pozwala nam na zaciągnięcie tego rodzaju zobowiązania.

Thursday, August 1, 2019

Kiedy kredyt konsolidacyjny może się opłacić?

Kredyt konsolidacyjny jest dość elastyczną formą spłaty poprzednich zobowiązań. Oferty banków prezentujących takie produkty finansowe są bardzo zróżnicowane i najczęściej… nie do końca prawdziwe. Chodzi o to, że większość banków stosuje bardzo indywidualne podejście do Klienta. Chodzi oczywiście o wysokość ponoszonych z tego tytułu kosztów, możesz porównać wszystkie oferty na stronie 17bankow.com.

Czy na kredycie można zaoszczędzić?

Kredyt konsolidacyjny to produkt finansowy na którym bank musi zarobić. Owszem, na konsolidacji Klient ogólnie zyskuje, ale najczęściej korzyści te mają postać zredukowanej raty miesięcznej. Zaciągnięcie zobowiązania konsolidującego o mniejszym koszcie niż poprzednie kredyty jest teoretycznie możliwe, aczkolwiek w praktyce wymaga sporych umiejętności negocjacyjnych i znajomości ofert banków. Nie oznacza to jednak, że nie jest to realne. W poniższym artykule przedstawimy co zrobić, by móc skorzystać z takiej opcji.

Prowizja przede wszystkim!

Najistotniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności kredytów konsolidacyjnych, jest oczywiście ich prowizja. Tą trudno jednoznacznie ustalić, gdyż jej wysokość zależna będzie od konkretnej oferty, przedstawionej Klientowi znajdującemu się w określonej sytuacji. Mimo to istnieje możliwość wcześniejszego i przybliżonego skalkulowania ewentualnych kosztów i porównania ich z bieżącymi kosztami obsługi wcześniejszych kredytów. Jak zatem zaoszczędzić? Załóżmy, że zaciągnęliśmy w kilku bankach zobowiązania charakteryzujące się zróżnicowaną wysokością prowizji. Jeśli kwota hipotetycznych zobowiązań byłaby taka sama (np. 3 razy po 4000 złotych) wartość tą można by uśrednić a następnie porównać z ofertą podmiotu konsolidującego je. W praktyce zwykle jest to znacznie bardziej skomplikowane. Poszczególne kredyty nie tylko mogą różnić się wysokością zobowiązań, ale też stopniem zaawansowania spłaty. Problemem jest też fakt, że konsolidować można dosłownie wszystko, wliczając karty kredytowe i debet. Oznacza to, że dokładne wyliczenie ewentualnego bilansu zysków i strat będzie niemożliwe i konieczne stanie się oparcie na sporządzonych przez bank konsolidujący symulacji.

Prowizja a hipoteka

Jak już było to wspomniane wcześniej, konsolidować ze sobą można różne rodzaje zobowiązań. Nic nie stoi na przeszkodzie, by np. skonsolidować ze sobą kredyt hipoteczny i kredyt gotówkowy. Połączenie ze sobą obydwu zobowiązań nie musi wymagać zabezpieczenia hipotecznego. W praktyce jednak lepszym rozwiązaniem będzie zabezpieczenie konsolidacji hipoteką. Dzięki niej Klient staje się bardziej wiarygodny w oczach banku, co pozwoli na zminimalizowanie ewentualnej prowizji. Nie można zapominać również o tym, że wysokość ewentualnego zabezpieczenia będzie musiała uwzględniać sumę obydwu kredytów. Jeśli wprowadzony do konsolidacji kredyt gotówkowy będzie zbyt wysoki, konieczne będzie wprowadzenie dodatkowej nieruchomości do zabezpieczenia hipotecznego. Oczywiście czynniki te będą dokładnie analizowane przez bank, co wpłynie na kształt ewentualnej oferty. Co ciekawe, to właśnie wprowadzenie hipoteki jest najkorzystniejszym z punktu widzenia Klienta rozwiązaniem i pozwala na uzyskanie konkretnych korzyści finansowych.

Podsumowując, kredyty konsolidacyjne nie mają stałego i przewidywalnego charakteru. Niemniej, zaciągając je Klient ma możliwość choć częściowej negocjacji jego kosztów. Dzięki temu, część ofert kredytów konsolidacyjnych faktycznie jest opłacalna. Może się nawet okazać, że w przypadku niektórych ofert bank całkowicie zrezygnuje z ewentualnej prowizji, aczkolwiek jest to zjawisko dosyć rzadko spotykane.