Friday, February 12, 2021

Na co bierzemy chwilówki?

Z bezrobociem na rekordowo wysokim poziomie - rekordowa liczba Polaków doświadcza trudności finansowych związanych z pandemią koronawirusa. Dobrzy pożyczkodawcy udzielają pożyczek osobom na nieoczekiwane wydatki i wtedy, gdy szybko potrzebują pieniędzy. Tego typu pożyczki są często nazywane szybkimi pożyczkami „chwilówkami” i są zazwyczaj jedynym rodzajem pożyczki dostępnym dla Polaków o niższych dochodach.

Dzięki wieloletniemu udzielaniu pożyczek i współpracy ze swoimi klientami pożyczkodawcy wiedzą wiele o powodach, dla których Polacy o niższych dochodach potrzebują takich pożyczek. W tej analizie przeanalizujemy dane dotyczące powodów, dla których Polacy zwracają się ku chwilowym pożyczkom oraz spojrzymy na zestawy różnic w zależności od wieku, dochodów i położenia geograficznego.

Okazało się, że Polacy w większości wykorzystują chwilówki na podstawowe wydatki, a nie na rozrywkę lub spłatę innego zadłużenia. Ponieważ wielu Polaków ma problemy finansowe z powodu pandemii- można się spodziewać, że walka o pokrycie wydatków może się nasilić.

W ramach procesu ubiegania się o pożyczkę czasem prosi się pożyczkobiorców o podanie przyczyny, dla której starają się o pożyczkę. Na potrzeby tej analizy przeanalizowaliśmy pożyczki od 2017 do 2020 roku, aby poznać najczęstsze przyczyny. Poniższy wykres przedstawia najczęściej podawane przyczyny, podzielone według odsetka odbiorców pożyczki w całej Polsce.

Chwilówka potrzebna od zaraz – ale na co?

Poza uniwersalną kategorią „Inne”, najczęstszym powodem uzyskania chwilówki jest pokrycie wydatków na samochód. Dla większości Polaków samochód jest niezbędny do dotarcia do pracy, a nieoczekiwane problemy z samochodem mogą zagrozić zatrudnieniu, a także zakłócić codzienne życie. Po tym, wydatki rodzinne i związane z dzieckiem są drugim najczęstszym powodem kredytowania.

Więcej uznaniowych wydatków, takich jak podróże i rozrywki, stanowi zaledwie 6,6% połączonych chwilówek. Zaledwie 2,3% chwilówek przeznacza się na spłatę innych pożyczek, co może pozostawić pożyczkobiorców z długiem odnawialnym, przed którym trudno jest uciec. Wydatki na opiekę zdrowotną stanowią 4,4% chwilówek.

W jaki sposób powody otrzymania chwilówki różnią się w zależności od dochodu?

Odbiorcy o wyższych dochodach są bardziej skłonni do otrzymania pożyczki na wydatki na opiekę zdrowotną, ale najmniej na wydatki na samochód. Odbiorcy o niższych dochodach najprawdopodobniej otrzymają pożyczkę na spłatę innej pożyczki, a najmniej wykorzystają ją na wydatki na opiekę zdrowotną. We wszystkich grupach dochodowych wykorzystanie chwilówek na wydatki uznaniowe jest bardzo niskie, a grupa o najniższych dochodach jest najmniej skłonna do korzystania z pożyczki na podróż.

Następnie przyjrzyjmy się, jak powód uzyskania pożyczki chwilówki zależy od wieku.

Młodzi ludzie (poniżej 25 roku życia) są trzy razy bardziej skłonni niż osoby starsze (w wieku 55+) do korzystania z chwilówki na rozrywkę. Młodzi ludzie są też znacznie bardziej skłonni do korzystania z chwilówek na podróże lub spłatę innych pożyczek. Nic dziwnego, że osoby w średnim wieku najchętniej wydają chwilówki na wydatki związane z dziećmi i rodziną. Starsi kredytobiorcy najprawdopodobniej będą musieli przeznaczyć te środki na wydatki związane z opieką zdrowotną lub problemy z samochodem. Wreszcie, czy istnieje jakaś geograficzna różnica w korzystaniu z chwilówek?

Cel chwilówki a miejsce zamieszkania

Pożyczkobiorcy z Krakowa najczęściej wykorzystują chwilówkę na wydatki na samochód. Warszawa i Poznań - najczęściej wykorzystują pożyczki na rozrywkę. Odbiorcy z Katowic najprawdopodobniej wykorzystają fundusze na wydatki rodzinne i związane z dziećmi. Mieszkańcy Wrocławia najprawdopodobniej będą potrzebować chwilówki na opiekę zdrowotną. Pożyczkobiorcy z Białegostoku najczęściej wykorzystują chwilówki do spłaty innych pożyczek, a pożyczkobiorcy z Rzeszowa najczęściej korzystają z pożyczek na podróż.

W obliczu bezprecedensowej niepewności gospodarczej wielu Polaków straciło pracę i nadal musi płacić rachunki oraz nieoczekiwane wydatki. W tej analizie wykazaliśmy, że w zasadzie większość pożyczkobiorców wykorzystuje te fundusze do pokrycia niezbędnych wydatków, chociaż młodsi odbiorcy najprawdopodobniej wykorzystają zadłużenie na podróże, rozrywkę lub obsługę innych pożyczek. W większości jednak ludzie otrzymują chwilówki na pokrycie wydatków, które muszą zostać pilnie spłacone.

Z jednej strony takie wnioski wskazują na fakt, że ludzie podchodzą dość zdroworozsądkowo do zawierania umowy pożyczkowej i rzadko kiedy biorą chwilówki na zachcianki. Z drugiej strony jednak ta tendencja przynosi dość smutne wnioski na temat tego, że coraz częściej Polakom w ostatnich latach brakuje pieniędzy na najpotrzebniejsze wydatki. Dobrze więc, że mimo wszystko mają możliwość gdzieś się wrócić ze swoimi potrzebami, aby uzyskać pomoc finansową, która w danym momencie jest im ewidentnie niezbędna. Ważne by pożyczać chwilówki wyłącznie od sprawdzonych kredytodawców – bez względu na powód, czy sumę.